Ceník služeb

Ceník placených služeb a poplatků

I. Ceny služeb

II. Sankční poplatky

 

Ceny služeb

Registrační poplatek - náklady spojené s evidencí údajů o uživateli
děti do 15 let 30 Kč
občané od 70 let zdarma
ostatní 50 Kč
   
Pobočka Lindava  
děti do 15 let 10 Kč
občané od 70 let zdarma
ostatní 20 Kč

Průkaz uživatele platí pro všechna oddělení knihovny a vystavuje se na dobu jednoho kalendářního roku. Jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za výše uvedený registrační poplatek.

 Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí čtenář.

 

Příspěvek na náklady na poštovné u MVS
za jednu publikaci 50 Kč

 

Výstup z tiskárny
1 strana A4 černobíle 2 Kč
1 strana A4 černobílý obrázek 5 Kč
1 strana A4 barevně 5 Kč
1 strana A4 barevný obrázek 20 Kč

 

Sankční poplatky

Upomínky
1. upomínka (nezasílá se) 10 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. - 4. upomínka 50 Kč

 

Ztráta legitimace
manipulační poplatek 10 Kč

 

Neohlášená změna jména nebo adresy
za zjišťování - manipulační poplatek 10 Kč

 

Poškození čárového kódu na legitimaci nebo dokumentu
manipulační poplatek 10 Kč

 

Poškození dokumentu
podle míry poškození od 10 Kč do plné ceny dokumentu

 

Ztráta dokumentu - skladba poplatku

  • manipulační poplatek za každý dokument - 10 Kč
  • minimálně 1 násobek ceny dokumentu ( podle důležitosti určí správa knihovny)

 

Tento ceník nabývá účinnosti od 20.9.2011.