Literatura

Literární portály

 • Čítárny - informace o knihách pro děti, mládež i rodiče, zajímavých aktivitách podporující čtenářství, obsáhlá databáze spisovatelů a ilustrátorů
 • Portál české literatury - informace o autorech mladší a nejmladší generace a o jejich díle v interaktivní formě
 • I-literatura - internetové zpravodajství o literatuře z celého světa, zprávy o knižních novinkách, profily autorů a recenze
 • Archiv časopisů  - elektronické verze časopisů, např. Divadelní noviny, Listy, Literární noviny, Národní noviny, Tvar aj.
 • iPetrov
 • Knihovnice
 • Potápěč - váš dýchací přístroj ve světě literatury
 • Literárne informačné centrum


Literární časopisy

 

Knižní databáze

 

Spisovatelé


Amatérská tvorba

 • Písmák - amatérská literární tvorba
 • Liter - amatérský literární server
 • LiTerra - amatérská literárně společenská země
 • Epika - literární server, nejen amaterská literární díla a soutěže

 

Digitální knihovny, digitální projekty a programy

 • American Memory – je součástí Kongresové knihovny USA, zdigitalizované historické materiály ze sbírek knihovny (fotografie, rukopisy, vzácné knihy, mapy)
 • Anglická teologická digitální knihovna – digitální knihovna církevních dokumentů
 • Bartleby.com – obsahuje přes 1 000 odkazů na on-line texty
 • Clavis monumentorum litterarum – mezinárodní vědecký program, obsahuje zdigitalizované rukopisy a staré tisky, digitální faksimile vzácných hudebních rukopisů, zveřejňuje odborné vědecké studie
 • Christian Classics Ethereal Library – anglická elektronická knihovna klasických církevních dokumentů
 • Česká čítanka - články, texty, diskuse a zpracované projekty k literárním tématům.
 • Česká elektronická knihovna – plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století
 • Český raný středověk – obsahuje digitalizované legendy a středověké spisy
 • Č.T.E.! České texty elektronicky – obsahuje 350 knihovních jednotek, digitalizace textů pro vzdělávací účely v souladu s platným autorským zákonem
 • Digital Collections – digitální knihovna University of Washington Libraries, obrazové digitalizované materiály jsou doprovázeny texty a eseji
 • Digital Library Program – bezplatný přístup k digitálním sbírkám Univerzity v Indianě (textové sbírky, obrázkové sbírky, hudební sbírky)
 • Digitální knihovna Český parlament – společný projekt Parlamentní knihovny a odboru informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny
 • eNYPL – on-line knihovna elektronických knih nabízená Newyorskou veřejnou knihovnou
 • Europeana – součást Evropské digitální knihovny
 • Gallica – založena v roce 2000, k dispozici pouze ve francouzštině, zpřístupněny jsou pouze obrazové formáty
 • Google Book Search – vyhledávání v databázích knih
 • Gutenberg - k dispozici 19 000 knih k volnému stažení, z českých knih se jedná např. o Čapkovo RUR
 • Chrudimsko digitálně – projekt Městské knihovny v Chrudimi, zpřístupnění pramenů a literatury o regionu Chrudimsko
 • Internet Public Library – původně studentský projekt School of Information and Library Studies at University of Michigan, poskytování referenčních služeb z tematicky různorodých oblastí ve virtuálním prostředí Internetu
 • Liber Liber – Manuzio Project, nabízí více než 1 000 klasických děl, specialitou je audiotéka, v níž je dostupné např. téměř kompletní dílo Verdiho či Puciniho
 • Literární salon – sbírka knih starší literatury
 • Making of America – sbírka obsahuje 85 000 knih a 50 000 plných textů novinových článků s tisky z 19. století
 • Manuscriptorium - systém shromažďující a zpřístupňující informace o historických knižních fondech, provázaný s digitální knihovnou digitalizovaných dokumentů
 • Oxford Text Archive – humanitně zaměřená digitální knihovna fungující od roku 1976, tematicky pokrývá oblasti lingvistiky, literatury a příbuzných oborů
 • Paleografická čítanka – obsahuje nejstarší knihy, dokumenty, účty, hospodářské listiny a autografy
 • Palm knihy – digitální distribuce textů pro přenosná zařízení, zejména pro kapesní počítače PALM
 • Prostonárodní české písně a říkadla – 811 písní a říkadel sebraných K.J. Erbenem
 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský - významné památky středověké české literatury
 • The European Library - server přinášející informace o evropských národních knihovnách a další zajímavé odkazy
 • The Online Books Page – nabízí také různé tematické celky, např. díla ženských autorek z celého světa
 • The Perseus Digital Library – mj. sbírka papyrů, anglických textů v řečtině a latině, textů z doby anglické renesance
 • The Transformation Story Archiv – anglická kolekce amatérských povídek, které mají jako společného jmenovatele proměnu
 • University of Virginia Library – nabízí cca 70 000 textů
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR – digitalizace literárních časopisů a poezie 19.-20. století
 • Vers libre – britský projekt, digitální knihovna klasické poezie

 

Nakladatelství