Naše služby

 • budování a zpracování knihovního fondu
 • prezenční i absenční půjčování knih a časopisů 
 • prezenční půjčování DVD
 • audioknihovna - absenční i prezenční půjčování "zvukových knih"(CD) - zdarma
 • zprostředkování meziknihovní výpůjční služby 
  • služba MVS (meziknihovní výpůjční služba) je poskytována podle metodických pokynů pro meziknihovní služby v České republice (http://www.nkp.cz/sluzby/mvs-metpokyny)
  • poskytuje se výhradně registrovaným uživatelům knihovny
  • touto službou zprostředkováváme dokumenty, které knihovna nevlastní ve svých fondech 
  • požadavky je nutné zadávat osobně a vyplnit příslušnou žádanku
  • oznámení o doručení dokumentu zasíláme formou SMS, je nutné vyzvednout osobně a zaplatit příslušný poplatek viz Ceník služeb
  • výpůjčka MVS je pouze na 4 týdny a nelze ji prodlužovat 
 • poskytování bibliograficko-informačních služeb na základě vlastních i externích informačních zdrojů
 • rezervační služba na knihy
 • pořádání besed a knihovnických lekcí
 • přístup k internetu
 • WiFi připojení zdarma
 • tisk a kopírování

 

Ceny služeb viz ceník služeb