Revize

Milí čtenáři,

čeká nás uzavření knihovny spojené s revizí celého fondu.

V souladu s §16, odst. 2, písmeno) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je knihovna povinna provádět revizi knihovního fondu jednou za 5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů.

Tato revize je plánovaná společně s Městskou knihovnou v České Lípě od 12. – 23.9. 2022

 

 

 

 

Trek pod druhou nejvyšší horu světa K2

Čeká nás: ledovec Baltoro, majestátní štíty Broad peaku, Masebrunu a katedrál, osmitisícovka Nanga Parbat v nejzápadnějším výběžku Himalájí a těžký život místních lidiček. Dozvíme se něco z kultury a uslyšíme o snaze o rozvoj izolovaných oblastí, včetně vzdělávání. Projdeme se po Karakoram higway, podél majestátní řeky Indus.

Sledujte náš facebook

Sledujte náš facebook, dozvíte se tu spousty zajímavostí o naší knihovně. Formou krátkých videí zde také představujeme knižní novinky.