Různé

Legislativní dokumenty na internetu

Úřední věstník Evropské unie - Úřední věstník Evropské unie je jediným periodikem vydávaným každý pracovní den ve všech 20 oficiálních jazycích Evropské unie (EU). Obsahuje dvě navzájem příbuzné řady (L pro právní předpisy a C pro informace a oznámení) a Doplňky (S pro veřejná nabídková řízení).

Další instituce

Osobnosti